Coeur Grenadine

Happyraviday

Quelques Liens Utiles

  • happyraviday 15 | Tumblr

  • Happy Ravi Day | K-Pop Amino

  • Evolution of VIXX Ravi (라비) // 2012 - 2018 // #HAPPYRAVIDAY ...

  • VIXX: Happy Ravi Day! by BabyReni on DeviantArt

  • 150215 #HAPPYRAVIDAY (Happy Birthday, Kim Wonshik) - YouTube

  • Sythisra

  • “ D-1 until #HAPPYRAVIDAY ravi's ranking of VIXX's cute member ...